Epilog

Po rozvážném posouzení všech dostupných informačních zdrojů lze zakončit shrnutím: kauza chrámu SMA v historickém srdci Prahy se stala významným symbolem zápasu o záchranu principů, v nchž spočívá kulturní identita našeho kontinentu.

Zcela jistě měl pravdu Romano Prodi, když mi v roce 2001 jako prezident EK mimo jakoukoliv pochybnost potvrdil, že nejde o lokální kauzu, ale že se v Praze bojuje o záchranu kořenů naší společné evropské křesťanské civilizace. A převor jednoho z největších benediktinských opatství na světě, Martino Siciliani z Perugie, to již v roce 2000 vyjádřll slovy: “Buď se zachráníme všichni společně, nebo se nezachráníme vůbec.” Zachraňme se ! Děkuji Vám ...


Ing Jiří Pešek,
prezident Evropského centra starého sakrálního uměni (ECSSU),
rytíř Řádu sv. Michaela Archanděla

28. září 2005, svátek hlavního zemského patrona sv. Václava – Den státnosti České republiky